Gebouwde omgeving

Via onze merken brengen we beslissers binnen de bouw- en vastgoedsector bij elkaar op belangrijke thema’s als duurzaamheid, ketensamenwerking en innovatie. 

Onze merken

Gebouwde omgeving
Duurzaam Gebouwd is hét landelijke integrale kennisplatform voor beslissers binnen de bouw- en vastgoedsector op het gebied van duurzaamheid. De website DuurzaamGebouwd.nl brengt alle informatie over de markt, verduurzamingsopgaves, trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen samen. Sinds de oprichting in 2009 biedt het platform essentiële marktinformatie, kennis en inspiratie over de ontwikkelingen in de (duurzame) wereld van morgen. Door onze kennis van de markt, van de verduurzamingsopgaves op internationaal, landelijk en regionaal niveau en van de snel veranderende klantwens van opdrachtgevers, zijn we in staat de vraag- en aanbodzijde aan elkaar te verbinden. Duurzaam Gebouwd biedt beslissers uit de bouw de mogelijkheid om toe te treden tot het integrale netwerk, bestaande uit beslissers uit de complete bouwkolom. Daarnaast biedt het uitstekende mogelijkheden om duurzame initiatieven, projecten, producten of diensten te introduceren en profileren. www.duurzaamgebouwd.nl

Home

De Nederlandse ontwerp- en bouwsector staat voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van woningbouw, verduurzaming en klimaatadaptatie. Het is innoveren om te overleven, in product, materiaal, uitvoering en ontwerp. Daar hebben we elkaar bij nodig. Al ruim 30 jaar is Stedebouw & Architectuur hét platform voor architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, ontwerpers, bouwers en voorschrijvers. Het merk onderscheidt zich door het signaleren van trends en ontwikkelingen in het vakgebied. Ruimte voor innovatie is het motto. We volgen niet, we lopen voorop. Die bijzondere focus is terug te vinden in de vijf jaarlijkse thema-edities van het vakblad Stedebouw & Architectuur, maar ook op de website, in de nieuwsbrief en tijdens diverse interactieve (online) events. www.stedebouwarchitectuur.nl

Onze evenementen


Vragen of suggesties? Stuur ze naar Esmeralda van Milgen (esmeraldavanmilgen@acquire.nl).

Je personeelsadvertentie zichtbaar bijje doelgroep? Neem voor meer informatie contact op met sales@acquire.nl of bel 038-4606384.

Domeinen

 Homepage: Portfolio

Openbare Ruimte

Samenwerken aan een openbare ruimte waar we prettig kunnen zijn, spelen, ontmoeten, ontspannen en verblijven vraagt om visie en betrokkenheid van ons allemaal.

 

Mobiliteit

Kennis verzamelen, delen en verrijken om Nederland ook in de toekomst mobiel te houden.

 

Gebouwde omgeving

Beslissers samenbrengen binnen de bouw- en vastgoedsector op belangrijke thema’s als duurzaamheid, ketensamenwerking en innovatie.

Biind

Integrale leefomgeving

Klimaat, leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, verslimming, vergroening, vergrijzing. Stuk voor stuk grote uitdagingen in de fysieke leefomgeving die vragen om een bundeling van krachten. Biind brengt die krachten bij elkaar. 

Contactgegevens

 

Algemeen
+31(0)38-4606384
Klantenservice en administratie
+31(0)38-4608954
Events
+31(0)85-2735967

Maandag - vrijdag (08.30-17.00 uur)

 

Locatie
Schrevenweg 3
8024 HB Zwolle