Mobiliteit

Verstedelijking, CO2-reductie, circulariteit, (fiets)files, MaaS, verslimming, krimp… Kansen en uitdagingen tuimelen over elkaar heen. Ze vragen om gedurfde vergezichten én haalbare plannen en samenwerking tussen specialisten vanuit verkeer, mobiliteit, gedrag, economie, milieu, ICT. Middels het platform Mobiliteit geven we aandacht aan deze thema's en onderwerpen. Het platfom Mobiliteit bestaat uit de merken: Verkeerskunde, Mobiliteitsplatform en OV-Magazine. Daarnaast agenderen we belangrijke onderwerpen binnen de mobiliteit middels onze congressen en evenementen.  

Onze merken

Home

Verkeerskunde wil een onafhankelijk platform bieden voor het uitwisselen van wetenschappelijk verantwoorde informatie over verkeer en vervoer. Het vakblad Verkeerskunde verschijnt 5 keer per jaar. www.verkeerskunde.nl

Home

MobiliteitsPlatform is een nieuw en gecombineerd multimediaal platform (website, blad, congressen, LinkedIn en social media) voor professionals die werk maken van duurzame, veilige, slimme en inclusieve mobiliteit. Dit platform combineert de vaktitels Verkeer in Beeld en Parkeer24. Het platform richt zich met name op de uitvoering van mobiliteitsbeleid in de praktijk. Het legt een accent op het vakgebied Parkeren, onder meer met het vaste parkeerkatern in het magazine Mobiliteitsplatform dat vier keer per jaar verschijnt. www.mobiliteitsplatform.nl

Home

OV-Magazine is een toonaangevend en kritisch platform voor professionals en specialisten in de ov-sector. De focus ligt op ontwikkelingen en plannen die bijdragen aan het verbeteren van het openbaar vervoer. Zowel offline als online besteden we aandacht aan ov-gerelateerde projecten en ontwikkelingen in het vakgebied die u inspireren en informeren. Ook biedt OV-Magazine een podium voor prikkelende visies en discussie. www.ovmagazine.nl

Onze evenementen
  •    

Vragen of suggesties? Stuur ze naar Erna Jansen (ernajansen@acquire.nl).

Je personeelsadvertentie zichtbaar bij je doelgroep? Neem voor meer informatie contact op met sales@acquire.nl of bel 038-4606384.

Domeinen

 Homepage: Portfolio

Openbare Ruimte

Samenwerken aan een openbare ruimte waar we prettig kunnen zijn, spelen, ontmoeten, ontspannen en verblijven vraagt om visie en betrokkenheid van ons allemaal.

 

Mobiliteit

Kennis verzamelen, delen en verrijken om Nederland ook in de toekomst mobiel te houden.

 

Gebouwde omgeving

Beslissers samenbrengen binnen de bouw- en vastgoedsector op belangrijke thema’s als duurzaamheid, ketensamenwerking en innovatie.

Biind

Integrale leefomgeving

Klimaat, leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, verslimming, vergroening, vergrijzing. Stuk voor stuk grote uitdagingen in de fysieke leefomgeving die vragen om een bundeling van krachten. Biind brengt die krachten bij elkaar. 

Contactgegevens

 

Algemeen
+31(0)38-4606384
Klantenservice en administratie
+31(0)38-4608954
Events
+31(0)85-2735967

Maandag - vrijdag (08.30-17.00 uur)

 

Locatie
Schrevenweg 3
8024 HB Zwolle